Gufera


Označovaná také jako simeringy jsou důležitou součástí strojů. Jedná se o těsnění rotujících hřídelí.
Nejčastěji tvoří utěsnění ložisek a bývají situovány hned vedle nich. Vypadají jako gumový kruh s vnitřní kovovou kostrou, doplněný břitem, který je pomocí pružinky přitláčen k povrchu hřídele. Některé varianty gufer jsou však bez pružinky či kovové kostry.
Dále je můžeme rozdělovat podle počtu těsnících břitů, nebo prachovek.

Používá se například u jednoduchých dvoutaktních motorů k utěsnění prostoru klikové skříně od skříně převodové. Zabrání tak nežádoucímu úniku palivové směsi z klikové skříně do převodovky a taktéž nežádoucímu úniku oleje z převodovky do klikové skříně. Dále se používají všude tam, kde je potřeba zamezit průniku kapaliny podél hřídele do oddělené části stroje nebo zařízení.

Kvůli tření mezi břitem gufera a rotující hřídelí dochází k jeho opotřebení a po určité době je třeba je nahradit novými.